Опрема

Машина за демонтирање

Ултразвучна машина

Машина за формирање

Завршен Балер

Тестер за отпорност на батерии

Сеопфатен тестер за батерии

Пакер за тестирање на индуктивност

Тест тела за PCBA

Под-контејнер

Мерач на оптоварување

Печка со висока температура

Соба за стареење

Машина за ласерско гравирање

Конектор

Пробивач на школки

Виндер

Топлински пиштол

Осцилоскоп

Стабилизатор

Прилагодлива DC моќност