Процес на производство

1. Батерија

2.Заварени батерии

3.Залепи ЕВА

4.Склопете ја матичната плоча и батеријата

5.Залепете го логото на производот

6. Тест на полупроизвод

7.Ултразвучен печат

8. Тест за стареење

9. Завршен ласер

10. Тестирање на готов производ

11.Складирање на производи